บริษัท จีเนติก กรุ๊ป จำกัดได้ดำเนินการเกี่ยวกับงานทางด้าน เครื่องตรวจสอบโดยไม่ทำลาย(NDT) เครื่องมือซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือวัดทางด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการ เครื่องมือชั้นนำของโลก ภายใต้สโลแกนที่ว่า "เครื่องมือชั้นนำของโลก เพื่องานของท่าน"
อาทิเช่น
 • เครื่องมือตรวจสอบโดยไม่ทำลาย(NDT)
 • เครื่องมือทางด้านซ่อมบำรุงรักษา
 • เครื่องมือทางด้านวัดอุตสาหกรรม
 • เครื่องมือเทคโนโลยีแบบไร้สาย
 • เครื่องมืออนุรักษ์พลังงาน
 • บริการงานตรวจสอบโดยไม่ทำลายและซ่อมบำรุงรักษา
ดังนั้นบริษัทจึงมีความเชื่อมั่นและยินดีที่จะให้บริการหลังการขายที่ดีแก่ลูกค้าทุกท่าน อาทิเช่น
 • INSRALLATION & COMMISIONING
 • NDT.TRAINING CERTIFY BY LEVEL-3
 • SERVICE & REPAIR
 • CALIBRATION
 • CONSULTANT
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท จีเนติก กรุ๊ป จำกัด
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
 
บริษัท จี เนติก กรุ๊ป จำกัด
13/2 ม.6 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : (66) 038-473 396  แฟกซ์ : (66) 038-473 396
E-mail : central@genetic-thai.com
www.genetic-thai.com
Call Center :
081-940-5997
 
084-778-4218