ธุรการฝ่ายบัญชี 2 อัตรา
คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความชำนาญด้าน Microsoft Excel
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
ธุรการฝ่ายขาย 2 อัตรา
คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
 • มีอัธยาศัยดี
SALE ENGINEER 4 อัตรา
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรม 1 ปี
 • เคยขายเครื่องมือวัด ทดสอบ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 
บริษัท จี เนติก กรุ๊ป จำกัด
13/2 ม.6 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : (66) 038-473 396  แฟกซ์ : (66) 038-473 396
E-mail : central@genetic-thai.com
www.genetic-thai.com
Call Center :
081-940-5997
 
084-778-4218