ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท จี เนติก กรุ๊ป จำกัด
     ยินดีต้อนรับลูกค้าและทุกท่านที่กำลังสนใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัท จี เนิติก กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ถึง 5 แผนกด้วยกันดังนี้
  1.เครื่องมือตรวจสอบโดยไม่ทำลาย(NDT)
      2.เครื่องมือซ่อมบำรุงรักษา
      3.เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
      4.เครื่องมือเทคโนโลยีแบบไร้สาย
     5.เครื่องมืออนุรักษ์พลังงาน
บริษัท จี เนติก กรุ๊ป จำกัด มีพันธะสัญญาว่าจะนำเสนอเครื่องที่มีคุณภาพให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าทุกท่าน ภายใต้สโลแกนที่ว่า "เครื่องมือชั้นนำของโลก เพื่องานของท่าน"
     
 
บริษัท จี เนติก กรุ๊ป จำกัด
13/2 ม.6 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : (66) 038-473 396  แฟกซ์ : (66) 038-473 396
E-mail : central@genetic-thai.com
www.genetic-thai.com
Call Center :
081-940-5997
 
084-778-4218